1. Lietošanas noteikumi nosaka seksoloģija jautājumos un atbildēs interneta lapā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
  2. Seksoloģija jautājumos un atbildēs administrācijai ir tiesības izdarīt grozijumus seksoloģija jautājumos un atbildēs lietošanas noteikumos, tos publicējot interneta adresē: www.seksologija.lv/noteikumi.html seksoloģija jautājumos un atbildēs lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot šos lietošanas noteikumus.
  3. www.seksologija.lv ir interneta mājas lapa, kurā apkopotas atbildes uz jautājumiem par seksuālo veselību. Jautājumus var iesūtīt jebkurš lietotājs izmantojot speciāli izveidotu formu.
  4. Bezmaksas jautājumi - tos var iesniegt jebkurš, kuram radušies jautājumi. Atbildes uz iesniegtajiem bezmakas jautājumiem tiek publicētas www.seksologs.lv.
  5. Maksas jautājumi - uzdodot jautājumu un apmaksājot atbildi, lietotājs saņe atbildi personīgi uz norādīto e-pastu. Redakcija patur tiesības (ievērojot personu datu aizsardzības likumu)  jautājumu un atbildi pārpublicēt arī www.seksologs.lv.
  6. Izmantojot www.seksologija.lv lietotājs piekrīt, ka pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, un lietotājam nav iebildumu pret tā kvalitāti; seksoloģija jautājumos un atbildēs neuzņemas atbildību par traucējumiem seksoloģija jautājumos un atbildēs piekļuvei; seksoloģija jautājumos un atbildēs administrācija neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem vai kaitējumu, kas radies lietotājam vai trešajām personām seksoloģija jautājumos un atbildēs dēļ.
  7. www.seksologija.lv ievietotās informācijas kopēšana, pārpublicēšana vai izplatīšana ir stingri aizliegta. Autortiesību pārkāpuma gadījumā, lietotājs piekrīt atlīdzināt kaitējumu 5000 EUR apjomā.
  8. Izmantojot seksoloģija jautājumos un atbildēs lietotājs apliecina, ka ir sapratis šos noteikumus un apņemas tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

Jautājums seksologam

Uz Augšu
© 1998-2021. seksologs dr. Artūrs Vāvere Seksologs.com